Zdravotník zotavovacích akcí

Jsme velmi rádi, že se nám po delší odmlce podařilo obnovit skvělou spolupráci s lektorkou Bc. Jitkou Klabazňovou, která povede akreditovaný kurz ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH AKCÍ a na který zveme pedagogy mateřských a základních škol na Rožnovsku.

Termíny kurzu a místo konání jsou uvedeny v pozvánce níže.

Na tomto kurzu se dozvíte a naučíte vše potřebné k práci zdravotníka.  Vyzkoušíte si například resuscitaci, resuscitaci s AED defibrilátorem, ošetřit různá zranění, ale také jak se postarat o nemocného, či jak vést zdravotnickou dokumentaci. Vedle teorie, která je důležitá, tvoří velkou část kurzu praktická část, kde si budete moci vyzkoušet v praxi plno věcí z první pomoci včetně vodní záchrany. Absolvováním tohoto kurzu získáte certifikát, díky kterému budete moci vykonávat funkci zdravotníka na sportovních a kulturních akcích, školách v přírodě, táborech, a dalších akcí.

Aby se účastník kurzu stal úspěšným absolventem a získal osvědčení z akreditovaného kurzu, je nutné splnit celou docházku kurzu, tj. 40 hodin a projít závěrečným písemným testem.

Vzhledem k tomu, že kurz je veden interaktivně a samozřejmostí jsou praktické nácviky, je maximální počet účastníků ve skupině omezen.

Více informací včetně časového rozpisu celého kurzu naleznete v pozvánce zde: map-iv_pozvanka_zdravotnik