K zapůjčení

Vše co nabízíme k zapůjčení

SDÍLENÉ KNIHY PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Účastníkům projektu MAPII nabízíme k zapůjčení knihy určené pro podporu rozvoje čtenářské gramotnosti v rámci výuky na ZŠ.

Jedná se o 4 tituly, z nichž 2 jsou určeny pro žáky 1. stupně a 2 pro žáky 2. stupně. Tituly byly specificky vybrány členy pracovní skupiny pro čtenářskou gramotnost projektu MAPII jako vhodné k využití při výuce českého jazyku na různých stupních. Všechny tituly byly zakoupeny v počtu 30 ks, aby každý žák ve třídě mohl pracovat s vlastním výtiskem.

Konkrétně se jedná o následující tituly:

  1. ŠEDÍK A BUBY – Ester Stará, Milan Starý – databáze knih
  2. KLUK A PES – Ivona Březinová – databáze knih
  3. PÍSNIČKY BEZ MUZIKY – Emanuel Frynta – databáze knih
  4. PRAŠINA – Vojtěch Matocha – databáze knih

Knihy jsou k dispozici k zapůjčení pro všechny ZŠ zapojené do projektu.

Každá ZŠ se řídí následujícími pravidly pro zapůjčení:

  1. Kontaktní osoba ZŠ provede v rezervačním systému na stránkách MAPII rezervaci jednoho nebo více titulů dle potřeby školy a aktuální dostupnosti knih. Pro provedení registrace je nutné být přihlášen na webových stránkách MAPII.
  2. Délka zápůjčky knih je max. 1 měsíc.
  3. Zodpovědná osoba kontaktuje osobu uvedenou u předchozí rezervace a dohodne si s ní čas a způsob předání knih.
  4. Při předání je nutné si zkontrolovat počet a stav knih. Každá kniha má své evidenční číslo.
  5. Pedagog, který knihy převzal, potvrdí předání zasláním krátké zprávy na e-mail: info@maproznovsko.cz.
  6. V případě, že jste poslední v rezervačním systému a nikdo vás nekontaktuje k předání knih, můžete knihy využívat dle potřeby do doby, než někdo provede další rezervaci.

Věříme, že se Vám a vašim žákům budou zakoupené knihy líbit a využijete je ve vaší škole.

Váš realizační tým MAPII.

UČÍME SE S POLY / KLOKANŮV KUFR

Účastníkům projektu MAPII nabízíme k zapůjčení následující výukové pomůcky:

1. UČÍME SE S POLY – výukové sady určené k rozvoji přírodovědné gramotnosti v MŠ. Jedná se o pět tematicky zaměřených „krabic“, které obsahují pomůcky, aktivity, metodické a pracovní listy k činnostem vhodných pro polytechnické vzdělávání a environmentální výchovu dětí v mateřských školách. Průvodkyní činností je holčička POLY, která hravou formou seznamuje děti s těmito tématy – ZAHRADA, VODA, SLUNCE, VZDUCH A PŮDA.

2. KLOKANŮV KUFR – soubor didaktických pomůcek, které naučí dítě vše, co potřebuje umět před nástupem do školy. Jedná se o komplexní pomůcku, která pomáhá diagnostikovat, co dítě skutečně umí a zvládá, odhaluje jeho silné stránky, které posiluje, a identifikuje případné slabé stránky, s nimiž dále pracuje a nachází řešení.

Podrobnější popis obou výukových pomůcek naleznete po kliknutí na vámi zvolenou pomůcku. Stejně tak zde máte k dispozici ke stažení pravidla pro zapůjčení, kterými je nutné se při rezervaci seznámit a následně řídit.

Obě výukové pomůcky jsou k dispozici k zapůjčení pro všechny MŠ zapojené do projektu.

Věříme, že se Vám a vašim dětem budou zakoupené pomůcky líbit a využijete je ve vaší školce.

Váš realizační tým MAPII.

 

Vojtěch Matocha - Prašina


Ivona Březinová - Kluk a pes


Emanuel Frynta - Písničky bez muziky


Ester Stará, Milan Starý - Šedík a Bubi


Učíme se s POLY - Půda


Učíme se s POLY - Slunce


Učíme se s POLY - Voda


Učíme se s POLY - Vzduch


Učíme se s POLY - Zahrada


Klokanův kufr - červený


Klokanův kufr - modrý


Klokanův kufr - zelený