K zapůjčení

Vše co nabízíme k zapůjčení

SDÍLENÉ KNIHY PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Účastníkům projektu MAPII nabízíme k zapůjčení knihy určené pro podporu rozvoje čtenářské gramotnosti v rámci výuky na ZŠ.

Jedná se o 4 tituly, z nichž 2 jsou určeny pro žáky 1. stupně a 2 pro žáky 2. stupně. Tituly byly specificky vybrány členy pracovní skupiny pro čtenářskou gramotnost projektu MAPII jako vhodné k využití při výuce českého jazyku na různých stupních. Všechny tituly byly zakoupeny v počtu 30 ks, aby každý žák ve třídě mohl pracovat s vlastním výtiskem.

Konkrétně se jedná o následující tituly:

 1. ŠEDÍK A BUBY – Ester Stará, Milan Starý – databáze knih
 2. KLUK A PES – Ivona Březinová – databáze knih
 3. PÍSNIČKY BEZ MUZIKY – Emanuel Frynta – databáze knih
 4. PRAŠINA – Vojtěch Matocha – databáze knih

Knihy jsou k dispozici k zapůjčení pro všechny ZŠ zapojené do projektu.

Každá ZŠ se řídí následujícími pravidly pro zapůjčení:

 1. Kontaktní osoba ZŠ provede v rezervačním systému na stránkách MAPII rezervaci jednoho nebo více titulů dle potřeby školy a aktuální dostupnosti knih. Pro provedení registrace je nutné být přihlášen na webových stránkách MAPII.
 2. Délka zápůjčky knih je max. 1 měsíc.
 3. Zodpovědná osoba kontaktuje osobu uvedenou u předchozí rezervace a dohodne si s ní čas a způsob předání knih.
 4. Při předání je nutné si zkontrolovat počet a stav knih. Každá kniha má své evidenční číslo.
 5. Pedagog, který knihy převzal, potvrdí předání zasláním krátké zprávy na e-mail: info@maproznovsko.cz.
 6. V případě, že jste poslední v rezervačním systému a nikdo vás nekontaktuje k předání knih, můžete knihy využívat dle potřeby do doby, než někdo provede další rezervaci.

Věříme, že se Vám a vašim žákům budou zakoupené knihy líbit a využijete je ve vaší škole.

Váš realizační tým MAPII.

UČÍME SE S POLY

Účastníkům projektu MAPII nabízíme k zapůjčení výukové sady UČÍME SE S POLY určené k rozvoji přírodovědné gramotnosti v MŠ.

Jedná se o pět tematicky zaměřených „krabic“, které obsahují pomůcky, aktivity, metodické a pracovní listy k činnostem vhodných pro polytechnické vzdělávání a environmentální výchovu dětí v mateřských školách. Průvodkyní činností je holčička POLY, která hravou formou seznamuje děti s těmito tématy – ZAHRADA, VODA, SLUNCE, VZDUCH A PŮDA.

Výukové sady jsou k dispozici k zapůjčení pro všechny MŠ zapojené do projektu.

Každá MŠ se řídí následujícími pravidly pro zapůjčení:

 1. Kontaktní osoba MŠ provede v rezervačním systému na stránkách MAPII rezervaci krabice k vybranému tématu, za kterou bude po dobu zápůjčky zodpovědná. Do jedné MŠ je možné si zapůjčit i více krabic/témat najednou.
 2. Délka zápůjčky krabice je max. 1 měsíc.
 3. Zodpovědná osoba kontaktuje osobu uvedenou u předchozí rezervace a dohodne si s ní čas a způsob předání krabice.
 4. Před předáním je nutné si zkontrolovat obsah krabice dle seznamu, který je součástí každé krabice. Kontaktní osoba MŠ, která krabici předává doplní veškerý spotřební materiál (pomůcky) dle seznamu v krabici. Přebírající pedagog si vše před převzetím zkontroluje.
 5. Pedagog, který pomůcky převzal, potvrdí předání zasláním krátké zprávy na e-mail: info@maproznovsko.cz.
 6. V případě, že jste poslední v rezervačním systému a nikdo vás nekontaktuje k předání krabice, zůstává krabice ve vaší MŠ do doby další rezervace.

Věříme, že se Vám a vašim dětem budou zakoupené pomůcky líbit a využijete je ve vaší školce.

Váš realizační tým MAPII.

 

Vojtěch Matocha - Prašina


Ivona Březinová - Kluk a pes


Emanuel Frynta - Písničky bez muziky


Ester Stará, Milan Starý - Šedík a Bubi


Učíme se s POLY - Půda


Učíme se s POLY - Slunce


Učíme se s POLY - Voda


Učíme se s POLY - Vzduch


Učíme se s POLY - Zahrada