• IK budou probíhat pod vedením PaedDr. Mgr. Věry Facové.
  • IK se mohou účastnit pouze pedagogičtí pracovníci a vedení škol a školských zařízení.
  • IK budou probíhat 1x za měsíc v průběhu dvou let.
  • Místem konání IK je předsálí obřadní místnosti na MěÚ v Rožnově p.R. (vstup skleněnými dveřmi).
  • Délka setkání je 50 minut na jedno setkání, ve výjimečných případech 110 minut (tj. rezervace dvou hodin za sebou), pokud se IK zúčastní více osob a je řešeno více témat současně.
  • Maximální počet přítomných osob na jeden čas IK jsou 1 – 3 lidé ze školy či školského zařízení, pokud však přicházejí řešit společné téma – problém. V rezervačním formuláři se přihlásí jen jeden účastník, ale informujte nás, prosím, prostřednictvím emailu, že se IK zúčastní více osob současně.
  • IK se musí týkat pracovních témat! Pokud kazuistika ovlivňuje osobní život účastníka IK nemůže setkání být zacíleno pouze na osobní problém, ten může být pouze okrajově součástí setkání.
  • Zájemci se mohou přihlašovat samostatně, není nutné se hlásit prostřednictvím vedení školy.
  • Vzhledem k tomu, že předpokládáme velký zájem o IK a počet pedagogů v našem území je velký, stanovujeme maximální možné využití na 3 kazuistické setkání na účastníka.
  • Pro potřeby projektu bude z každého IK pořízena prezenční listina, žádné další záznamy nebudou vedeny.

 

Kazuistiky v pedagogické praxi

Základní informace k individuálním kazuistikám (dále jen IK): IK budou probíhat pod vedením PaedDr. Mgr. Věry Facové. IK se mohou účastnit pouze pedagogičtí pracovníci a vedení škol a školských zařízení. […]