Kontakty na členy realizačního týmu

jméno a příjmení kontakt pozice
Ing. Martina Novosádová 777 827 001
martina.novosadova@maproznovsko.cz
Hlavní manažer projektu
Projektový a finanční
manažer
Bc. Petra Šatánková 777 793 716
petra.satankova@maproznovsko.cz
Koordinátor aktivit MAP
Konzultant pro plánování
Ing. Jan Kučera, MSc. 608 870 963
kucera@roznov.cz
Metodik a facilitátor
Ing. Ivana Mikulenková Asistent projektu
Ing. Martina Juříková, Ph.D. Evaluátor projektu

Organizační struktura MAP se skládá z realizačního týmu a řídícího výboru. Odpovědnost za realizaci projektu a jeho výstupy má realizační tým. Realizační tým vede projektový a finanční manažer.

Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP – projednává a schvaluje jednotlivé výstupy projektu. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území ORP.

Členové řídícího výboru

jméno a příjmení zástupce
Vladimír Petružela Obec Hutisko-Solanec, starosta
Aleš Měrka Obec Zubří, místostarosta
Obec Dolní Bečva, starosta
Ing. Radim Gálik Obec Prostřední Bečva, starosta
Bc. Rudolf Bernát Obec Horní Bečva, starosta
Obec Valašská Bystřice, starosta
Mgr. Pavel Drda Obec Vidče, starosta
Zdenek Porubský Obec Vigantice, starosta
Město Rožnov p. R., zřizovatel
Mgr. Miroslav Kokinopulos ZŠ 5. května, ředitel
Mgr. Romana Rybiařová ZŠ Rožnov p. R., Tyršovo nábřeží, ředitelka
Mgr. Milena Kohoutová MŠ Radost, ředitelka
Bc. Lenka Habartíková MŠ 5. května, ředitelka
Mgr. Petr Urda ZŠ Hutisko-Solanec, zástupce ředitelky
Mgr. Martin Navařík SVČ Rožnov p. R., ředitel
Ing. Radovan Výsmek Zlínský kraj – KAP
Ing. Petra Kafková rodič
Ing. Jan Kučera, MSc. Sdružení Mikroregion Rožnovsko
Ing. Ondřej Neuman MAS Rožnovsko
Ing. Bc. Radka Krčková NPI ČR Zlín, P-AP
Mgr. Lucie Vančurová Město Rořnov p. R. – odbor školství
Pavla Kolářová ZŠ Pod Skalkou – vedoucí ŠD
Bc. Petr Hofman ZUŠ Rožnov p. R., ředitel