Kontakty na členy realizačního týmu

jméno a příjmení kontakt pozice
Ing. Martina Novosádová 777 827 001
martina.novosadova@maproznovsko.cz
Hlavní manažer projektu
Projektový a finanční
manažer
Bc. Petra Šatánková 777 793 716
petra.satankova@maproznovsko.cz
Koordinátor aktivit MAP
Mgr. Gabriela Fellingerová 777 793 719
gabriela.fellingerova@cpkp.cz
Metodik a facilitátor
Ing. Dušan Vrážel 739 503 638
vrazel.os@roznov.cz
Odborný konzultant pro školství
Mgr. Magda Štěpánková 603 181 813
magda.stepankova@maproznovsko.cz
Odborný poradce v oblasti logopedie

Další členové realizačního týmu

jméno a příjmení pozice
Mgr. Lucie Vančurová Manažerka implementace
Ing. Ivana Mikulenková Manažerka implementace
Bc. Lukáš Zmeškal Analytik

Organizační struktura MAP se skládá z realizačního týmu a řídícího výboru. Odpovědnost za realizaci projektu a jeho výstupy má realizační tým. Realizační tým vede projektový a finanční manažer.

Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP – projednává a schvaluje jednotlivé výstupy projektu. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území ORP.

Členové řídícího výboru

V současné chvíli ještě nejsou jmenováni členové řídícího výboru. Informace bude doplněna, jakmile bude řídící výbor ustanoven.