Vyšel o nás článek ve Spektru Rožnovska

20. prosinec 2023

Vážení příznivci projektu MAP,

chtěli bychom vás informovat, že v těchto dnech vychází v místním rožnovském periodiku SPEKTRUM Rožnovsko článek o projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání III. Tento projekt jsme ukončili v listopadu a na jeho výsledky navazuje nový projekt MAP IV.

Pokud máte zájem se o průběhu a výsledku projektu MAPIII dozvědět více, níže přikládáme znění celého článku:

 

Už jste se setkali se zkratkou MAP?

S rozvojem vzdělávání na Rožnovsku pomáhají již řadu let projekty Místního akčního plánování, tzv. MAPy. V rámci posledního setkání pracovních skupin byl završen projekt MAP III. viz. fotografie účastníků setkání). Součástí závěrečného setkání bylo zhodnocení přínosu projektu, zpracovaných výstupů, zorganizovaných aktivit i příkladů dobré praxe. A čemu se vlastně projekt MAP III věnoval? Především společnému plánování aktivit, nastavování priorit a cílů ve vzdělávání a v neposlední řadě  diskuzím k aktuálním tématům z oblasti školství. Účastníci byli také seznámeni s novými aktivitami projektu MAP IV, který se nyní spouští a bude navazovat na předchozí projekty. Dobrou zprávou je, že v průběhu nového projektu MAP IV se bude nejen plánovat a debatovat, ale hlavně REALIZOVAT naplánované aktivity pro rozvoj vzdělávání na Rožnovsku.

Snaha o neustálé zlepšování a rozvoji vzdělávání na Rožnovsku určitě s ukončením MAPIII nekončí. Právě naopak! Staronově zformovaný realizační tým, posílený o novou členku, bude i nadále pokračovat ve své činnosti a přinášet nové impulsy, podněty a trendy v oblasti školství v regionu. Společně bude reagovat na aktuální trendy a výzvy ve vzdělávání, např. v oblasti digitální technologie, umělé inteligence, osobnostně-sociálního rozvoje či wellbeingu (zjednodušeně – cítit se ve škole dobře)  ve vzdělávání a dalších. Spuštění MAP IV poskytne příležitost, aby se vzdělávání na Rožnovsku stalo ještě kvalitnějším a zajímavějším.

V MAP IV si přijdou na své zástupci všech cílových skupin projektu zahrnující děti, žáky, pedagogy i nepedagogy, ředitele, rodiče a také širokou veřejnost. Tito budou mít příležitost zapojit se ať již pasivně, či aktivně do všech plánovaných aktivit. A o jaké aktivity se konkrétně jedná? Odpověď přináší hlavní manažerka projektu Ing. Martina Novosádová: „Děti a žáci se můžou těšit na učení v terénu či velké literární klání, pedagogové na velké množství seminářů a workshopů se zaměřím na moderní didaktické metody, exkurze za příklady dobré praxe či kulaté stoly s odborníky. A veřejnost na oblíbené besedy s paní Věrou Facovou a panem Miroslavem Orlem, panem Jiřím Haldou, paní Lenkou Bínovou a dalšími odborníky. A to je opravdu jen stručný výčet. Pokud vás zajímá více, můžete nás sledovat na www.maproznovsko.cz nebo FB.“

Vítáni budou všichni ti, kteří se budou chtít zapojit a půjdou s námi do MAP čtverky. Veškeré informace o projektu a připravovaných aktivitách budou pravidelně zveřejňovány na webových stránkách. Zde naleznete také veškeré kontakty na členy realizačního týmu, kteří vám budou k dispozici pro vaše dotazy, včetně možností, jakým způsobem se můžete stát rožnovským MAPákem.