Startujeme MAP IV !

Vážení ředitelé a pedagogové,

rádi bychom vás touto cestou přivítali v novém projektu MAP IV. Věříme, že jste přes svátky načerpali potřebné síly do nového roku, ve kterém spolu s vámi budeme opět naplno MAPovat situaci ve vzdělávání v našem mikroregionu Rožnovsko.

Dříve než vám však povíme, co vás v novém projektu čeká a co pro vás chystáme, rádi bychom udělali krátkou rekapitulaci toho, co se nezměnilo a bude fungovat i nadále:

 1. WEBOVKY – veškeré informace o projektu a jeho aktivitách naleznete na stránkách projektu, které jsou stále stejné – maproznovsko.cz. Zde vás budeme pravidelně informovat o dění v projektu a budou zde také zveřejňovány pozvánky na jednotlivé akce projektu. V kalendáři akcí již nyní můžete vidět termíny, které již máme s lektory nasmlouvány a postupně budeme přidávat další. Pokud by vás zajímal i pohled do minulosti, jsou zde odkazy na naše všechny předchozí projekty MAP+, MAPII, MAPIII.
 2. FB – máme i stejné facebookové stránky. A pokud nechcete zmeškat žádnou novou informaci, zapněte si sledování našich facebookových stránek https://www.facebook.com/MAP4.Roznovsko a při přidání jakékoliv nové akce či informace budete hned v obraze.
 3. PŘIHLAŠOVÁNÍ NA AKCE – pokud jste již měli přihlašovací údaje na naše webovky, tak zůstaly stejné a není potřeba dělat novou registraci. Vše funguje, jak jste byli zvyklí. Taktéž on-line přihlašování na akce zůstalo beze změny. Noví zájemci se mohou na naše webové stránky kdykoliv zaregistrovat a získat své přístupové údaje.
 4. SDÍLENÉ POMŮCKY – i v MAP IV je možné si rezervovat a zapůjčit sdílené pomůcky pořízené v předešlých projektech MAP. Konkrétně se jedná o tyto pomůcky: knihy pro žáky ZŠ, Klokanův kufr a POLY krabice. Vše je stále k dispozici a rezervaci lze provést na odkaze zde.
 5. KONTAKTY – i my, členové realizačního týmu, jsme zůstali skoro stejní, až na výměnu na pozici facilitátora a metodika projektu. Kontakty na nás se nezměnily a naleznete je také na webových stránkách projektu na záložce realizační tým.

A nyní již více o tom, co vás čeká v nové MAPce. KONEČNĚ je zase povoleno implementovat, tj. realizovat vzdělávací aktivity pro všechny pracovníky ve vzdělávání v MŠ a ZŠ, a nejen pro ně. Nicméně nemůžeme opomenout i další aktivity, které budou v projektu probíhat a do kterých se může zapojit kdokoliv, kdo má zájem aktivně se podílet na průběhu projektu. Jedná se zejména o účast v pracovních skupinách, kterých bude v MAP IV celkem 6. Nominace budou pro nové členy spuštěny v nejbližších dnech a pošleme vám k tomu ještě samostatné informace, neboť jsou obsáhlejší. Nedílnou součástí MAP IV jsou také aktivity týkající se plánování a aktualizování strategických dokumentů a Akčních plánů. Věříme, že to již nyní bude větší motivace, když již můžeme i vzdělávačky nejen plánovat, ale i rovnou realizovat, tedy dříve svou myšlenku uvést v život.

A na co se tedy můžete těšit?

PEDAGOGOVÉ

 • vzdělávací semináře a workshopy na zajímavá témata s oblíbenými i novými lektory (Bínová, Ondráčková, Opravil, Tvrdoň, Facová, Orel, Halda, Javorek, Štefl, Paťhová, Dočkalová, Hrbková, Čáp, Pavlas, Hábl, Švidrnochová a mnoho dalších)
 • kurzy – logopedické asistentky v MŠ, První pomoc, Zdravotník zotavovacích akcí
 • setkávání pedagogů MŠ a ZŠ; ZŠ a SŠ
 • tematické setkávání pedagogů dle oblastí – př. Asistenti pedagoga, učitelé IT, začínající a uvádějící učitelé a další
 • návštěvy škol a sdílení dobré praxe na území Rožnovska i mimo něj
 • informační setkání, semináře, balintovské skupiny, exkurze, výjezdy pro ředitele a vedoucí pracovníky
 • podpora při řešení složitých případů ze školní praxe – skupinové či individuální konzultace s odborníky (kazuistiky s PaedDr. Mgr. Věrou Facovou a MUDr. PhDr. Miroslavem Orlem, Ph.D.)

DĚTI A ŽÁCI

 • prožitkové učení v terénu pro děti MŠ
 • školní únikové hry pro žáky ZŠ
 • literární klání „A tuhle knihu už jsi četl?“

RODIČE, VEŘEJNOST

 • podpora spolupráce školy a rodičů
 • zvyšování informovanosti rodičů o aktuálních trendech ve vzdělávání – besedy, přednášky s odborníky

To je základní výčet naplánovaných aktivit na následující dva roky realizace projektu MAP IV. V průběhu realizace ho budeme ještě postupně doplňovat a společně s vámi konkretizovat. Věříme, že si mnozí z vás najdou v nabídce aktivitu, která vás zaujme a budete se spolu s námi podílet na rozvoji a zkvalitňování vzdělávání dětí a žáků na Rožnovsku. Máme tedy spousty práce, tak si společně přejme, ať se to podaří!

Postupně vám budeme zasílat další důležité informace a novinky v projektu. Není možné vše spustit najednou. Nicméně vy, co už nás znáte, víte, že my nezahálíme a připravujeme a domlouváme nové zajímavé aktivity pro vás a vaše kolegy ve sboru. Již brzy se můžete těšit na informace k nominacím do pracovních skupin a také na spuštění nové aktivity – individuálních kazuistik.

Těšíme se na další skvělou spolupráci s vámi!

Za realizační tým MAP IV,

Ing. Martina Novosádová

hlavní manažerka projektu