SETKÁNÍ PEDAGOGŮ MŠ A ELEMENTARISTŮ ZŠ

Pedagogové MŠ a elementaristé ZŠ,

rádi bychom navázali na setkání z loňského roku a pozvali vás opět na společné SETKÁNÍ PEDAGOGŮ MŠ A ELEMENTARISTŮ ZŠ na Rožnovsku, které se bude konat v pondělí 22.4.2024. V pořadí se jedná již o třetí metodické setkání, které bude navazovat na sérii předchozích přínosných schůzek, která vždy přinesla nové podněty a zkušenosti.

Účastníci budou mít možnost potkat se se svými kolegyněmi a debatovat nad různými aktuálními tématy týkající se zejména přechodu dětí z mateřských do základních škol. Termín jsme záměrně stanovili po zápisech do 1. tříd, abychom mohli společně debatovat o průběhu zápisů do základních škol a jejich výsledcích. Dále se určitě budeme zabývat připraveností dětí na přestup z MŠ do ZŠ,  či s jakými problémy se potýkají pedagogové s žáky v 1. třídách,  a další, dle potřeby a zájmu účastníků. V rámci setkání se také dozvíte zkušenosti z fungování prvního roku přípravné třídy na ZŠ Videčská.  Dále bude na setkání prostor také na vzájemnou výměnu zkušeností, příkladů dobré praxe či neformální diskuzi s kolegyněmi. Rovněž z tohoto setkání mohou vzniknout další podněty a návrhy na aktivity spolupráce MŠ a ZŠ, které můžeme v rámci realizace projektu MAP realizovat.

Na setkání budou přizvány rovněž školní psycholožky působící jak v MŠ a ZŠ, tak také zástupci poraden (PPP a SPC Valašské Meziříčí).

Setkání se bude konat v pondělí 22. dubna 2024 od 13:30 do 15:30 hodin v přednáškovém sále Městské knihovny v Rožnově pod Radhoštěm.

Na setkání je nutné se přihlásit.

Více naleznete v pozvánce zde: map-iv_setkani-ms-a-elementaristi_2024_04_22