Seminář pro pedagogy – Problematika závislosti dětí a adolescentů na technologiích, internetu a sociálních sítích – PaedDr. Mgr. Věra Facová a MUDr. PhDr. Miroslav Orel, Ph.D.

Vážení pedagogové,

zveme vás na seminář pro pedagogy se zaměřením na velmi aktuální téma PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTI DĚTÍ A ADOLESCENTŮ NA TECHNOLOGIÍCH, INTERNETU A SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH. Tato přednáška se již uskutečnila pro rodiče a veřejnost. Nicméně jsme si vědomi i velkého zájmu ze strany pedagogů, proto i pro vás lektorská dvojice PaedDr. Mgr. Věra Facová a MUDr. Ph.Dr. Miroslav Orel PhD., připravila samostatnou přednášku. Ta se uskuteční  ve čtvrtek 18.4.2024 od 14 do 16 hod. v konferenční místnosti SUŠÁK, ve Valašském muzeu přírodě v Rožnově p. R.

Závislost dětí a dospívajících na technologiích, internetu či sociálních sítích je v dnešní době stále častějším problémem. Může mít vážné dopady na jejich vývoj, proto je důležité, abychom byli informováni o příznacích, rizicích a dopadech závislosti.

V rámci semináře vám lektoři poskytnou informace o aspektech vzniku a rozvoji závislosti. Budou hovořit o tom jaké jsou dopady závislosti na děti s ohledem na věk začátku používání technologií, jak závislost vlastně vzniká a kdy už to opravdu začíná být vážné. Dále provedou také orientační diagnostiku závislosti na internetu a poskytnou prostor také k vašim dotazům a k diskuzi.

Na seminář je nutné se přihlásit.

Více informací v pozvánce zde: map-iv_facorel_pedagogove_18-4-2024