Logopedický asistent v MŠ

Vážené paní učitelky,

rádi bychom vás pozvaly na vzdělávací kurz Logopedický asistent v MŠ, kterým vás budou provádět a vzdělávat – lektorka společného vzdělávání NPI ČR, školská logopedka Mgr. Milena Kohoutová spolu se školskou logopedkou Mgr. Pavlou Petruželovou pracující v MŠ Radost.

Cílem tohoto vzdělávacího programu je proškolit si vlastní logopedické asistentky na jednotlivých pracovištích mateřských škol v našem mikroregionu Rožnovsko, a tím podpořit logopedickou péči a prevenci u dětí předškolního věku. Otázky špatné mluvy a výslovnosti u malých dětí se v posledních letech čím dál častěji diskutují v pedagogických kruzích a je také dost častým důvodem k odkladu povinné školní docházky. V regionu chybí personální kapacity v oblasti školské logopedie, a proto tato cesta, proškolit si vlastní logopedické asistentky, které budou s dětmi v mateřských školách systematicky pracovat, se nám jeví jako vhodné řešení nelehké aktuální situace. ​

Kurz obsahuje celkem 68 hodin rozdělených do 5 vzdělávacích modulů. Dále zahrnuje třídenní praxi ve speciální třídě logopedické a závěrečný seminář. Každý modul se také bude zaměřovat na cvičení skupinové logopedie s konkrétní ukázkou práce s dětmi,  které si účastnice také samy vyzkouší. A to včetně zapojení určené hlásky do jednotlivých cvičení skupinové logopedie (dechových, orofaciálních, rytmických, artikulačních, smyslových, rozvoji fonematického sluchu a grafomotoriky). Přesnější obsahová náplň jednotlivých modulů je popsána v přiložené pozvánce.

Termíny jednotlivých modulů:

  1. modul – 29.2.2024 – malá zasedací místnost v 1. patře MěÚ v RpR
  2. modul – 7.3.2024 – malá zasedací místnost v 1.p. MěÚ v RpR
  3. modul – 14.3.2024 – malá zasedací místnost v 1. patře MěÚ v RpR
  4. modul – 28.3.2024 – malá zasedací místnost v 1. patře MěÚ v RpR
  5. modul – 4.4.2024 – malá zasedací místnost v 1. patře MěÚ v RpR
  6. závěrečný seminář – 2.5.2024 – malá zasedací místnost v 1. patře MěÚ v RpR

Všechny vzdělávací moduly budou probíhat od 8:00 do 16:00 hod. Drobné občerstvení (mimo obědu) je zajištěno.

Součástí vzdělávacího kurzu, je i praxe, která bude po domluvě s lektorkami probíhat v MŠ Radost – tři dny v průběhu dubna 2024.

Závěrečné setkání tohoto vzdělávacího kurzu se uskuteční 2. května 2024. Součástí tohoto závěrečného setkání bude shrnutí celého kurzu, zhodnocení proběhlé praxe, představení závěrečných prací účastníků, evaluace a předání certifikátů.

Abyste mohly obdržet certifikát Logopedické asistentky je povinnost splnění podmínek kurzu – absolvování 80% vzdělávacích bloků, účasti na praxi a vypracování závěrečné práce.

Těšíme se na setkání s Vámi a věříme, že pro Vás bude účast na tomto vzdělávacím kurzu velmi přínosná.

 

map-iv_pozv-kohoutova_logo-asistent_02-05-2024