Literární klání 2024

Vážení pedagogové,

jsme velmi rádi, že se zahájením nového projektu MAP IV, vás můžeme také informovat o zahájení     3. ročníku aktivity pro žáky základních škol na Rožnovsku zaměřenou na podporu čtenářské gramotnosti. Jedná se o oblíbené literární klání pod názvem „A TUHLE KNIHU UŽ JSI ČETL“?

Tato aktivita se setkala v minulých letech s velmi pozitivním ohlasem, jak ze strany vás pedagogů, či členů pracovní skupiny pro čtenářskou gramotnost, tak i ze strany účinkujících žáků a v neposlední řadě i nás realizátorů MAP. Není tedy překvapením, že budeme v tomto klání pokračovat i v současném projektu MAP IV a zrealizujeme tak jeho 3. ročník, který přinese zajisté neméně inspirativní a zajímavé zážitky, jako tomu bylo v předešlých ročnících.

Můžete se tedy i tentokrát zapojit se svými žáky do této aktivity a podpořit tím rozvoj nejen čtenářství, ale i vzájemnou spolupráci a kreativitu u žáků.

I ve 3. ročníku literárního klání bude partnerem akce Městská knihovna Rožnov p. R., která přislíbila spolupráci. Naším společným cílem je zapojit a podpořit co nejvíce žáků v četbě.

Pointa literárního klání je vybrat si oblíbenou knihu a přesvědčit ostatní posluchače, aby si ji také přečetli. Posluchači mohou být děti ve třídě, ve škole, a nakonec i publikum na závěrečném setkání. Volba způsobu prezentace knihy je velmi volná   – je možné prezentovat jakýmkoli způsobem – např. powerpoint, výtvarné, divadelní či hudební zpracování, komiks, natočení videa atd.  Prezentace by měly být v max. rozsahu 5 min. pro žáky 1. stupně a max. 10 min. pro žáky 2. stupně.

Každá škola bude mít v klání své zástupce, kteří ji budou reprezentovat. Tito zástupci budou vybráni po uskutečnění třídních či školních kol, které si škola zrealizuje dle svých možností. Doporučujeme tyto třídní či školní kola uskutečnit do konce dubna.

Předpokládáme, že z každé zapojené školy vzejde do závěrečného klání 1 zástupce za 1. stupeň a 1 zástupce za 2. stupeň.  Zástupcem může být jednotlivec, dvojice či tým žáků.  Způsob výběru je zcela v kompetenci každé školy. Společná akce, kde budou prezentovat zástupci všech škol své knihy, se bude konat v jarních měsících roku 2024, patrně v druhé půli května.

Budeme velmi rádi, když tuto aktivitu proberete se svými kolegy ve sboru a domluvíte se na školním postupu. Možnost přihlašování a zapojení se do aktivity je otevřeno do 6.2.2024.

V případě potřeby nás můžete kontaktovat e-mailem na petra.satankova@maproznovsko.cz nebo na telefonicky na 777 793 716 nebo 777 827 001.

Děkujeme a těšíme se na spolupráci. Váš realizační tým projektu MAP IV