Komunikace školy s rodiči – jak profesionálně zvládnout i rozhovor s člověkem v afektu – PhDr. David ČÁP, Ph.D.

Vážení pedagogové,

rádi bychom vás pozvali na inspirativní seminář zaměřený na klíčové téma Komunikace školy s rodiči – jak profesionálně zvládnout i rozhovor s člověkem v afektu, který se bude konat ve středu 10. dubna 2024 od 8:30 do 13:45 hod. na MěÚ v Rožnově pod Radhoštěm. Tento seminář, který povede odborník PhDr. David Čáp, Ph.D., se zaměří na důležitost profesionálního přístupu při komunikaci s rodiči, zejména v situacích, kdy se vyskytuje emocionální napětí či konfliktní situace.

Lektor se bude zabývat zejména klíčovými aspekty komunikace mezi školou a rodiči. Bude se věnovat potřebám školy v oblasti komunikace s rodiči a očekávání, která mohou rodiče mít. Dále se zaměří na roli týmu školy v procesu komunikaci s rodiči či na prevenci nedorozumění a konfliktů ve vztazích mezi školou a rodiči. Účastníci se také dozví, jak zvládnout rozhovor s rodičem v afektu, jak si při tom zachovat profesionální a důstojný přístup a jakými technikami uklidnit emoce a předejít eskalaci konfliktu.

V průběhu semináře bude dán prostor i pro dotazy účastníků a vzájemnou diskuzi k tématu.

Na seminář je nutné se přihlásit.

Těšíme se na vaši účast. Realizační tým MAP IV

Více informací v pozvánce: map-iv_cap_pedagog_10-4-2024