Školení Podpůrná opatření pro žáky se SVP- Mgr. Lenka Ondráčková

8. duben 2019

Dne 8.4.2019 se uskutečnil zajímavý seminář vedený Mgr. Lenkou Ondráčkovou Podpůrná opatření pro žáky se SVP ve školní praxi, který byl svým obsahem zaměřený na systémové řešení problematiky zajištění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole. Interaktivní seminář byl zacílen na změny a praktické dopady týkající se inkluze a společného vzdělávání v souladu s legislativou.

Tento seminář byl určený pro cílovou skupinu ředitelů a zástupců ředitelů ZŠ, výchovné poradce, metodiky prevence, speciální pedagogy a pro zástupce poradenských pracovišť (SPC, PPP).

Z tohoto semináře jsou k dispozici materiály ze školení, které naleznete v dokumentech ke stažení.

Pro pedagogické pracovníky škol, ať už na 1. či 2. stupni, plánujeme realizovat tematicky stejně zaměřený seminář dne 15. května 2019. Seminář bude vedený taktéž Mgr. Lenkou Ondráčkovou a svým obsahem bude již řešit problematiku konkrétní práce učitelů při aplikaci jednotlivých podpůrných opatření ve třídách a  s tím spojenou tvorbu potřebných dokumentů.

 

 

Související příspěvky