Setkání vedoucích pracovníků ZŠ s Mgr. Lenkou Ondráčkovou – Stanovení cílů výuky a zhodnocení jejich naplnění

Ředitelé a vedoucí pracovníci základních škol,

zdravíme vás po prázdninách!

Nový školní rok “vykopáváme” zajímavou akci s Mgr. Lenkou Ondráčkovou, na kterou vás srdečně zveme. Přijďte diskutovat o tématu zaměřeném na stanovení cílů výuky a zhodnocení jejich naplnění a dále také o možnostech, jak vést žáky k jejich naplňování. Diskutovaná témata lze následně využít v rámci vaší hospitační činnosti.

V úvodní části se bude diskutovat zejména o způsobech plánování výuky, mapování faktorů, stanovení cílů s ohledem na ŠVP nebo také o důležitosti stanovení cílů pro podporu motivace žáků k učení. V odpolední části to potom budou témata týkající se organizace samotné výuky, výběru konkrétních aktivit a využívání hodnocení žáků, učitelem, vrstevníky a sebehodnocení. V průběhu celé akce bude prostor ke sdílení zkušeností účastníků a setkání bude zahrnovat příklady dobré praxe a spoustu praktických poznatků paní Ondráčkové.

Setkání se koná dne 3. října 2023 od 10:00 do 15:30 hod. na Hotelu Energetic v Rožnově p. R.

Na setkání je nutné se přihlásit.

Více informací v pozvánce zde: mapiii_pozvanka_ondrackova_3-10-2023