Setkání pedagogů ZŠ s Mgr. Monikou Stehlíkovou – NADANÍ ŽÁCI a jejich osobnostní a vzdělávací potřeby

Pedagogové ZŠ,

jsme velmi rádi, že se nám podařilo domluvit setkání s odbornicí na téma NADANÍ ŽÁCI a jejich osobnostní a vzdělávací potřeby, které je v současné době aktuální a hodně diskutované.

Na setkání, které povede kvalifikovaná odbornice, konzultantka a specialistka na nadané děti i dospělé Mgr. Monika Stehlíková, se bude diskutovat o otázkách spojených s rozvojem potenciálu nadaných žáků, jaké jsou jeho potřeby v oblasti osobnostní i vzdělávací. Dále se bude hovořit o způsobech a nástrojích pro identifikaci takových žáků nebo o tom, jaké jsou nevhodnější metody práce ve výuce s nadaným žákem a dalších otázkách dle zájmu účastníků.

Setkání se uskuteční dne 13.4.2023 od 12:30 do 15:45 hod. na MěÚ v Rožnově pod Radhoštěm, 

Více informací naleznete v pozvánce zde: mapiii_pozvanka_nadani_stehlikova_zs