Registrace

Váš uživatelský účet bude registrací vytvořen a aktivován. Pro přihlašování k akcím MAP Rožnovsko je nutné ještě schálení účtu administrátorem. O aktivaci uživatelského účtu budete informováni e-mailem.

Registrace je možná pouze pro ORP Rožnov.

Zpracování osobních údajů

Uděluji tímto Sdružení Mikroregion Rožnovsko, se sídlem Masarykovo náměstí 128, Rožnov p.R., PSČ 756 61, IČO: 70238642 (dále jen „Správce”), souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

1. Osobní údaje, které budou zpracovány:

  • jméno a příjmení,
  • emailová adresa,
  • telefonický kontakt.

2. Účelem zpracování osobních údajů je:

Zajištění služeb souvisejících s realizací projektu MAPII.