Minikonference o vzdělávání – pro ředitele a ředitelky MŠ a ZŠ

Vážené paní ředitelky, vážení ředitelé,

projekt MAP III se nám pozvolna přehoupl do poslední půlroční fáze, která nám přináší projektové povinnosti, které bez vaší pomoci určitě nemůžeme splnit. Vaše přítomnost a spolupráce je tedy v této záležitosti pro nás zásadní a velmi důležitá.

Jsem si vědomi vaší pracovní vytíženosti, a proto jsme tentokrát zvolili model MINIKONFERENCE o vzdělávání, který jsme ještě v projektu nerealizovali a který nám a zejména vám ušetří čas. „Zabijeme“ tak nejen dvě, ale hned tři mouchy jednou ranou.

Pro zefektivnění práce a úspory času jsme spojili tři povinné aktivity do jednoho dne. Konkrétně se jedná o tyto aktivity:

  1. Informativní setkání pro ředitele a ředitelky MŠ a ZŠ o vzdělávání
  2. Evaluace procesu Místního akčního plánování na Rožnovsku
  3. Podpora škol v plánování – analýza potřeb MŠ a ZŠ

Minikonference se koná v úterý 16. května 2023.

Celý den je rozdělen do jednotlivých bloků dle aktivit. V programu MINIKONFERENCE, který přikládáme, jsou jednotlivé bloky časově vymezeny a vždy je uvedeno pro koho je daný blok uvedený. Pro všechny však platí zahájení MINIKONFERENCE v 8:00 hod. a ukončení v 15:00 hod.

Celý den vám zpříjemníme diskuzí u kávy a společným obědem, na který vás srdečně zveme.

Pro organizační zajištění celé akce, prosíme, o přihlášení na www.maproznosko.cz neprodleně, nejpozději však do pátku 12.5.2023. V případě, že se akce nebudete moci zúčastnit, prosíme, informujte nás e-mailem nebo telefonicky. Děkujeme.

Na vaši účast se těší realizační tým MAPIII.

Více informací v zde: mapiii_minikonference-o-vzdelavani_program_16-5-2023