Metodické setkání pedagogů MŠ s elementaristy ZŠ

Pedagogové MŠ a elementaristé ZŠ,

dovolujeme si vás opět pozvat na druhé společné SETKÁNÍ PEDAGOGŮ MŠ A ELEMENTARISTŮ ZŠ na Rožnovsku, které se bude konat dne 22. března 2023. Metodické setkání bude tak po víc jak roce navazovat na první společné úspěšné setkání, které přineslo nové podněty a názory.

Budete mít možnost potkat se se svými kolegyněmi a debatovat nad různými aktuálními tématy týkající se např. nástupu dítěte do 1. třídy, doporučování dětí do PPP nebo problematiky odkladů školní docházky a další dle potřeby účastníků. Dále bude na setkání prostor také na vzájemnou výměnu zkušeností, příkladů dobré praxe či neformální diskuzi s kolegy. Rovněž z tohoto setkání mohou vzniknout další podněty a návrhy na aktivity spolupráce MŠ a ZŠ, které můžeme v rámci realizace projektu MAP v budoucnu realizovat.

Setkání se bude konat od 14:30 do 16:30 hodin na MěÚ v Rožnově pod Radhoštěm.

Více naleznete v pozvánce zde: mapiii_pozvanka_ms_a_elementaristky_22-03-2023