DIGI bez DIGI – rozvoj logického a informatického myšlení s odbornicemi z Malé digitální univerzity

Pedagogové MŠ a elementaristé ZŠ,

zveme vás na zajímavé inspirativní setkání s odbornicemi z Malé digitální univerzity, na kterém se seznámíte s programem pro děti podporující rozvoj logického a informatického myšlení.

V rámci pokračování úspěšného programu polytechnického vzdělávání Malá technická univerzita a Malá digitální univerzita ve spolupráci s IT experty vytvořili metodiky a podpůrné materiály programu digitálního vzdělávání dětí v mateřských a základních školách, DIGI bez DIGI.

V programu je důraz kladen na poznání digitálního světa tzv. screenless (žádné monitory), na koberci, formou hry a prožitkem.

Pilíře vzdělávacího programu jsou:

  • názorně a jednoduše hovořit o tématech z digitálního světa
  • téma prevence neuváženého používání digitálních technologií
  • program vznikl ve spolupráci s ICT odborníky i pedagogy
  • formou hry a prožitkem
  • se zkušeným lektorem
  • bez použití tabletů a počítačů
  • s originálními pomůckami

Celý program probíhá interaktivní a hravou formou a rozvíjí nejen logické myšlení, ale také komunikační dovednosti, prostorovou orientaci a představivost. Program umožní pedagogům uceleně, názorně a jednoduše představit dětem předškolního a nižšího školního věku svět ICT (informačních a komunikačních technologií) jinak než jsou zvyklí.

Na tomto prvním setkání se zaměříme na témata rozvoje logického a informatického myšlení u dětí, a také tématem co je to internet a jak funguje. Lektorky z Malé digitální univerzity také představí další vzdělávací programy DIGI bez DIGI, které mají pro školy připravené.

Setkání se koná dne 20.4.2023 od 13 do 15 hodin na Městském úřadě v Rožnově pod Radhoštěm – přízemí.

Na setkání je nutné se přihlásit. Kapacita setkání je z důvodu interaktivity omezena na 12 účastníků.

Více informací v pozvánce zde:

mapiii_pozvanka_digi-bez-digi_20-4-2023