Balintovská skupina pro ředitele pod vedením Mgr. Karla Štefla

Ředitelé,

jistě se v rámci své praxe dostáváte do situací, kdy kromě výuky musíte čelit a řešit problematické vztahy mezi žáky, pedagogy, rodiči či mezi všemi navzájem. Jendou z metod, jak takové případy složitějšího charakteru řešit, je intervize v rámci balintovské skupiny. Nabízíme vám možnost zúčastnit se intervizního setkání balintovské skupiny nanečisto a vyzkoušet si pod vedením odborníka Mgr. Karla Štefla, jak metoda v praxi funguje a přispívá ke zkvalitnění práce pedagoga.

Jak bude setkání probíhat?
Specifikem balintovské skupiny je vytvoření bezpečného prostředí, v rámci něhož dostanou účastníci možnost podívat se na nějakou konkrétní problematickou situaci ze zcela nové perspektivy. Cílem není odejít s definitivním řešením problému, ale důkladná reflexe, sebereflexe a eventuální změna vlastního postoje, která umožní zbavit se stereotypů a emocionální zátěže, které komplikují cestu k funkčnímu řešení.
Každý účastník si na setkání přinese vlastní téma, ke kterému by rád dostal náhled a pomoc při jeho řešení od ostatních. Po první fázi (expozice témat) skupina vybere témata, kterými se v časovém rámci setkání zvládne zabývat. Poté již probíhá vždy stejná struktura, ve které účastník nejprve téma přednese a popíše, v jaké oblasti očekává od skupiny radu. Poté probíhá fáze otázek, kdy se ostatní doptávají, aby následně probíhají fantasie – účastníci se vyjadřují za jednotlivé aktéry situace. Je třeba si uvědomit, že žádné vyjádření není špatně a fantasie volně plynou. Pak přijde na řadu fáze praktických nápadů a řešení, kdy skupina přichází s náměty, které si hlavní protagonista zapisuje. V závěru pak účastník shrne, která slova mu zněla nejužitečněji a co si z celého setkání odnese. Poté se může dle času jít na další případ.
Kdo přichází na balintovskou skupinu – měl by tedy mít v hlavě nějaký případ, se kterým potřebuje poradit. Zároveň musí přicházet s vědomím, že jeho případ nemusí skupina k řešení vybrat – na setkání pravděpodobně stihneme cca 4-6 případů…dle obsahu a hutnosti. Každopádně je však balintovská skupina založena na aktivním přístupu všech účastníků, kteří se zapojují do otázek, fantasií včetně námětů k řešení. Mnohdy si účastník odnáší mnoho podnětů do svého života i z případů, které na setkání nepřinesl.

Setkání se koná dne 27.4.2023 od 8 do 11 na MěÚ v Rožnově pod Radhoštěm.

Aby byla balintovská skupina efektivně využita, je omezen maximální počet účastníků. Pokud tedy máte zájem se zúčastnit, přihlaste se co nejdříve prostřednictvím následujícího odkazu nebo emailem.

Na vaši účast se těší členové realizačního týmu MAPIII.